23 augusti 2010

Inför jobbkrav för socialbidrag

Idag intervjuas Helene Odenjung i GP inför valet den 19 september. Helene presenterar i samband med artikeln folkpartiets förslag om att införa jobbkrav för socialbidragstagare.

– Vi vill att människor ska känna sig behövda och få en chans. Därför vill vi införa en motprestation för att få socialbidrag i Göteborg, säger Helene Odenjung till GP.

Folkpartiet menar att Sverige ska värna jobblinjen. Det ska löna sig bättre att arbeta, utbilda sig och ta på sig större ansvar. Arbete, flit och företagsamhet är grunden för Sveriges välstånd. För människors självkänsla och makt över vardagen är det centralt att ha ett arbete att gå till, en egen lön att betala sina räkningar med. Kort sagt att få vara behövd. Det är också avgörande för välståndet i vårt land är att fler kommer i arbete.

Utanförskapet breder ut sig i Göteborg och det vill vi bryta. Vi har flera förslag för att möta den utmaningen. Ett av dem är jobbkrav för socialbidrag. Vi vill avskaffa begränsningen om särskilda skäl för att kräva motprestation av personer som får socialbidrag och som är äldre än 25 år. Ändra socialtjänstlagen så att alla kommuner ska ställa krav på motprestation för arbetsföra personer som får ekonomiskt bistånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar