13 oktober 2010

Flyborg: Tillsätt en mutkommission!

Det är mycket möjligt att mutor och bestickningar också kan finnas i andra kommunala och regionala bolag än de som just nu undersöks. Därför är det dags att be Riksrevisionens bolagsgranskare att se över alla våra kommunala och regionala bolag och deras upphandlingar samt internrevision. Det skriver Eva Flyborg (FP) i dag på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar