26 juli 2010

Sverige behöver ökad invandring

Om vi i Sverige och Europa ska klara av att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid kommer vi att behöva arbetskraftsinvandring. Men vi tjänar inte bara krasst ekonomiskt på att låta människor söka ett bättre liv inom Europas gränser. Ett slutet samhälle blir snabbt intolerant, självförhärligande och bakåtblickande. Det skriver Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic (FP), kandidat till riksdagen, på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar