10 december 2010

Ling-Fransson (FP): Inrätta ett ljusråd i Göteborg

I en motion till fullmäktige föreslår Birgitta Ling-Fransson (FP) att Göteborgs stad inrättar ett ljusråd som får i uppgift att ta fram ett ljusprogram för att skapa ett helhetsgrepp för belysning och ljussättning av Göteborg.

- Vi behöver en samsyn och helhet när det gäller ljussättningen av allmänna platser runt om i Göteborg. Det finns flera lyckade projekt men det saknas ett helhetsgrepp. En bra belysning kan lyfta fram stadsrummet, skapa tryggare miljöer och förebygga olyckor. Jag hoppas att ljusrådet kan tillföra en ny kompetens och som kan utveckla staden positivt, säger Birgitta Ling-Fransson, ersättare i fullmäktige och ledamot av Trafiknämnden i en kommentar till sin motion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar