21 april 2008

Gör om detaljplanen för Centralposthuset!

Folkpartiet liberalerna presenterade idag ett eget yttrande i fastighetsnämnden över förslaget till detaljplanen för hotellet i Centralposthuset, där Kjell Björkqvist (fp) vice ordförande vill att ett nytt förslag tas fram på utformning av hotellet som bättre tar tillvara och utvecklar den befintliga byggnaden.

- Jag föreslår en bearbetning av förslaget därför att vi inte är nöjda med samverkan mellan de nya byggnaderna och det redan befintliga posthuset, säger Kjell Björkqvist (fp) vice ordförande i fastighetsnämnden.

- Jag tror att vi får en mer spännande stadsbild om vi bygger ihop gammalt och nytt, vilket vi har varit dåliga på i Göteborg under åren. Bygget av nya Pedagogen visar att det går att bygga ihop gammalt med nytt och den erfarenheten ska vi ta tillvara på, avslutar Kjell Björkqvist (fp).

Yttrandet finns att läsa på Kjell Björkqvists hemsidan;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____71315.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar