23 april 2008

Dags att införa mobila psykteam?

Den frågan ställer sig Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen med anledning av att han idag lägger en interpellation till fullmäktige om mobila psykteam.

- Diskussionen som pågått under flera år i Göteborg, måste få ett slut, nu är det dags att agera och för mig är det en självklarhet att vi behöver mobil psykiatrisk kompetens ute på fältet, säger Mikael Jansson som nu undrar vad de styrande partierna i Göteborg vill.

- Som jag har förstått råder det idag en samsyn om detta i Göteborgs stad och Sociala Resursnämnden har med sitt samordningsansvar för hemlösheten en viktig roll i sammanhanget, men det är en bredare fråga än så för stadens alla olika sociala omsorgsverksamheter. Vi behöver ett mobilt jourpsykiatri att tillgå när behovet behövs, avslutar Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

Interpellationen finns att läsa på Mikaels hemsida;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____72170.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar