15 april 2008

Göteborgs bästa äldreboenden får blommor!

Idag den 15 april kommer folkpartister från SDN Majorna och SDN Linnéstaden tillsammans med Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen att lämna över blommor till personalen på Majstångsgatans äldreboende, Annedals äldreboende och Klamparegatans demensboende för att de enligt Socialstyrelsens nya äldreguide (publicerad 31 mars) fått de högsta betygen av äldreboendena i Göteborgs stad.

- Detta är ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra personalens utmärkta arbete. Vi anser att rankningslistan är något positivt och väntar därför redan på nästa års undersökning. Äldreguiden visar väldigt tydligt att äldreomsorgen är av olika kvalitet i staden och medan vi i Majorna och Linnéstaden kan vara stolta över de boenden vi nu besöker finns det också mycket kvar att göra. Oftast lyfts ju bara det som fungerar mindre bra fram, desto viktigare att då också verkligen ta vara på det som är bra och kan fungera som en förebild för andra. Nu har vi några positiva exempel och dem vill vi såväl gratulera som lära mer av. Målmedvetet lokalt kvalitetsarbete ger resultat, säger Mikael Janson, Karina Johansson, Marie Zachrisson Gärdehed och Ann-Christin Nilsson i en kommentar till deras besök.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar