1 april 2008

Starta en Nobelklass i Göteborg!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Helene Odenjung kommunalråd (fp), att Göteborgs stad ska starta en Nobelklass med naturvetenskaplig teknisk inriktning med fokus på matematik på gymnasienivå.

– Flera undersökningar visar att matematikkunskaperna hos svenska elever sjunker, därmed också andelen högpresterande elever. Vi måste bli bättre på att tillvarata elever med specialbegåvningar, ge dem rejäla utmaningar och förutsättningar att bli än bättre, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp).

– En göteborgsk Nobelklass på gymnasienivå med naturvetenskaplig teknisk inriktning med fokus på matematik skulle skapa en bra atmosfär och nyfikenhet på mer kunskap, avslutar Helene Odenjung (fp).

Motionen finns att läsa på www.folkpartiet.se/odenjung

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar