17 mars 2008

Underlätta för småskaliga energientreprenörer

Folkpartiet Liberalerna vill utreda hur Göteborgs stad kan underlätta för småskaliga energientreprenörer att utveckla sina produkter i Göteborg.

- Framtida utmaningar kommer att skapa ekonomiska förutsättningar för småskaliga satsningar på förnyelsebar energiproduktion. Om Göteborgs Stad kan underlätta med ett konstruktivt bemötande från lokala elnätsoperatörer, se över möjligheterna för att få bygglov och hitta rätt lägen för produktion, har vi vunnet mycket, säger Helena Holmberg, (fp) ledamot av kommunfullmäktige och vice ordförande i miljönämnden. Detta med anledning av sin motion Underlätta för småskaliga energientreprenörer där hon vill att Göteborgs Energi i samråd med Byggnadsnämnden ska utreda hur Göteborgs stad kan underlätta för småskaliga energientreprenörer.

- Hela vårt samhälle bygger på att det finns god tillgång till energi, dagens energiproduktion är en investeringstung verksamhet med få aktörer. Samtidigt rusar teknikutvecklingen framåt och fokuseringen på miljövänliga alternativ blir allt starkare och viktigare, avslutar Helena Holmberg (fp), ledamot av fullmäktige

Motionen finns att läsas på Helena Holmbergs hemsida, folkpartiet.se/helenaholmberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar