6 mars 2008

Skriv på jämställdhet/trafficking deklarationerna!


Helene Odenjung, kommunalråd (fp) vill att Göteborgs stad ska skriva på Council of European Municipalities and Regions (CEMR) deklarationer om jämställdhet och mot trafficking. Redan 2006 beslutade Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser att underteckna deklarationerna. Efter undertecknandet uppmanades medlemmarna i SKL att göra detsamma, Göteborgs Stad har ännu inte gjort det.

- Göteborgs kommun har en nyckelroll som stor arbetsgivare och ansvarig för grundläggande kärnverksamhet där flera sektorer är kvinnodominerande. Att underteckna deklarationen om jämställdhet är en viktig markering i det fortsatta jämställdhetsarbetet i Göteborg, säger Helene Odenjung, kommunalråd (fp).

- Trafficking är vår tids slavhandel. FN bedömer att cirka 80 procent av personerna som är utsatta för trafficking är föremål för sexuellt utnyttjade, flertalet är kvinnor och barn. Slavhandeln är oförenligt med alla mänskliga principer och är så långt ifrån jämställdhet man kan komma. Det är dags att Göteborg tar ställning i frågan, fortsätter Odenjung.

- Jag ser det som en självklarhet att Göteborgs Stad nu tar ett steg vidare för mer jämställdhet och ett aktivt engagemang mot trafficking, avslutar Helene Odenjung som nu har motionerat i frågan i fullmäktige.

Läs Odenjungs motion
här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar