10 mars 2008

Flyborg: Satsa på nationellt jämställdhetsindex

- Sverige brukar beskrivas som ett jämställt land, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi vill få fler företagare och aktieägare att ställa högre krav på företagets jämställdhetsarbete och jag tror att frågan måste drivas utifrån ett resultatperspektiv. Folkpartiet vill därför satsa på ett frivilligt nationellt jämställdhetsindex. Det säger Eva Flyborg (fp), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, med anledning av att hon i dag måndag debatterar jämställdhetsfrågor i riksdagshörnan på Göteborgs stadsbibliotek.

- Jämställdhetsindexet måste vara enkelt uppbyggt med endast ett par parametrar som
är lätta att mäta. Utgångspunkten för mätningen kan vara hur stor andel av kvinnorna i företaget som arbetar med resultatansvar, hur aktivt jämställdhetsarbetet i företaget bedrivs samt vilka strategiska satsningar som görs för jämställdhetsarbetet i framtiden. Varje år utnämner man det företag som har åstadkommit bäst resultat i sitt jämställdhetsarbete.

- Företagen får på så sätt möjlighet att offentligt visa att de bedriver ett seriöst jämställdhetsarbete. Jag är övertygad om att många duktiga medarbetare, såväl kvinnor som män, gärna söker sig till företag som är jämställdhetsmärkta, men också att vi kunder gärna skulle premiera dem som arbetar aktivt med jämställdheten. På så vis blir också ett aktivt jämställdhetsarbete lönsamt för företagen, likväl som trycket på dem som inte deltar ökar. Att stå utanför denna rankning kommer att uppfattas negativt av såväl kunder som personal och samarbetspartners.

Läs mer på www.folkpartiet.se/flyborg.

Foto: Peter Knutson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar