12 mars 2008

S och Mp behöver genuskunskap!

På kommunstyrelsen sammanträde idag kommer en majoritet att bifalla Vänsterns yrkande om genusutbildning för kommunstyrelsen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att rösta för avslag.

- Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska vara glada över att en majoritet i kommunstyrelsen idag kommer rösta ja till att Göteborgs ledande politiker får bättre kunskap i genusfrågor, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp).

- I Göteborgs stads budget står tydligt och klart att verksamheterna ständigt måste "arbeta med ett kunskapslyft ifråga om genus och jämställdhetsintegrering". Det är generande att Göran Johansson (s) och Kia Andreasson (mp) inte anser att deras egen politik gäller dem, fortsätter Helene Odenjung .

- Jag är övertygad om att ett utbildningspaket också för stadens övriga förtroendevalda kommer att ge resultat och reella förändringar. Projekt som Jämt jobb i Torslanda och Tynnered visar det med all önskvärd tydlighet, avslutar Helene Odenjung

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar