12 mars 2008

Styrgrupp för äldreboende behövs!

I januari röstade majoriteten i fullmäktige ner Mikael Jansons (fp) motion vars intention var att ta ett samlat grepp om utbyggnaden av äldreboenden. Samtidigt signalerar nu Socialdemokraterna i media att de vill precis det som röstades ner.

– Motionen om ett samlat grepp för fler olika äldreboenden stöddes av stadsdelsförvaltningarna som har allt svårare att lösa boendefrågan för de äldre. Pressad av denna verklighet verkar nu den politiska majoriteten inse det ohållbara i situationen, säger Mikael Janson (fp), ersättare i Göteborgs kommunstyrelse och ledamot i kommunstyrelsens styrgrupp för äldrefrågor.

– Det blir då bara ytterst märkligt att Socialdemokraterna vill lägga ner den styrgupp som är den som kan ta ett helhetsgrepp om äldrefrågorna i Göteborg. Det vore mycket olyckligt. Rapporteringen om de ökade köerna och väntetiderna till äldreboenden ger tvärtom all anledning för kommunledningen att verkligen noga följa utvecklingen, säger Mikael Janson.

– Vi kunde i styrgruppen för äldrefrågor redan för ett år sedan se att väntetiderna till äldreboenden ökar. Till det kommer det faktum att vi i bred politisk enighet, efter mitt initiativ i kommunstyrelsen, mildrat kraven för att få rätt till en plats i ett äldreboende. Det går då inte att bara fortsätta lägga ned platser och planera som om allt skall vara som det varit, fortsätter Mikael Janson.

– Marina Johansson (s) ansvarigt kommunalråd för äldrefrågorna signalerar att hon vill ta ett samlat grepp, samtidigt som man från majoritetens sida röstade ned min motion och inte tycks vilja ge styrgruppen för äldreomsorg ett förnyat mandat. Den ekvationen går inte ihop för mig, avslutar Mikael Janson, som istället vill se att styrgruppen får ett utökat mandat att driva utvecklingen för fler anpassade boenden för äldre i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar