8 mars 2008

Jämställdhet - inget för s?

Under 2006 beslutade Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets styrelser att underteckna deklarationer om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå samt mot trafficking.Efter undertecknandet uppmanades medlemmarna i SKL att göra detsamma, Göteborgs stad har struntat i det.

Pojkar och flickor, män och kvinnor, ska ha samma rättigheter och skyldigheter genom hela livet, det är för mig som liberal en av hörnstenarna i mitt politiska engagemang. I den takt som råder nu kommer det att ta en mansålder innan vi når jämställda löner.Därför ser jag det som en självklarhet att Göteborg nu tar ett steg vidare för mer jämställdhet och ett aktivt engagemang mot trafficking.Det är dags att Göteborg också skriver på dessa deklarationer. För en stad som vår kan bättre! Det skriver Helene Odenjung (fp)kommunalråd i Göteborg på GT debatt. Läs inlägget här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar