19 september 2011

"Öppenheten måste sättas främst"

Folkpartiet har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit kommunstyrelsen i Göteborg att inrätta en oberoende granskningskommission och utreda möjligheterna till att stärka och vässa stadens Stadsrevision.

- För att stärka det långsiktiga arbetet med att öppna upp vår stad vill vi vässa och stärka Stadsrevisionen. Ska medborgarnas insyn och kontrollmakt stärkas måste vi göra upp med den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg. Öppenheten måste sättas främst och vi behöver prata mer om etik och moral, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

Utöver en oberoende granskningskommission, direkt under Stadsrevisionen, vill man också ta fram ett förslag till kommungemensam kod som fokuserar på etik och moral.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar