28 september 2011

Utveckla magnetskolor

Göteborg är en segregerad stad, och det finns knappast något samhällsområde där utanförskapet blir så tydlig som i skolan. I skolan förstärks den segregation som följer av att det i några områden bor många människor med låga inkomster och som ofta har råkat ut för arbetslöshet. Gång på gång förkastas våra konkreta förslag av den politiska majoriteten i Göteborg. Folkpartiet vill utveckla magnetskolor, det skriver Helene Odenjung mfl på GT debatt i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar