7 september 2011

Alarmerande situation för fritidsverksamheten

På kommunstyrelsens sammanträde i dag behandlas Göteborgs stads kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010. I den uppmärksammas den allvarliga situationen inom stadens fritidsverksamhet. Under det gångna året har elevgrupperna blivit ännu större och enligt Skolverket finns det i dag 29,7 barn i snitt per avdelning, vilket motsvarar en ökning med 2,3 barn sedan 2009. På flera avdelningar är grupperna betydligt större. Antalet barn per årsarbetare har också ökat.


- Fritidsverksamheten fyller en viktig funktion för många elever och föräldrar. Men nu är situationen med mycket stora elevgrupper alarmerade och det har bara blivit värre trots löften om förändring. Tillgängigheten, både geografiskt och öppettider, varierar också stort över staden, säger Helene Odenjung (FP) som nu väcker frågan till debatt i fullmäktige.

Läs mer i GT, GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar