5 oktober 2011

Fogelgren (FP): Inför intraprenad i äldreomsorgen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) att Göteborgs stad inför intraprenad inom äldreomsorgen.

- Vi vill ge anställda inom äldreomsorgen bättre möjligheter att forma sin egen arbetsplats och utveckla verksamheten. Det bidrar också till mer engagemang hos personalen. Samtidigt leder det till att våra äldre bättre kan påverka sin livssituation och trivseln på boendet, säger Ann Catrine Fogelgren (FP).

- Intraprenad är på stark frammarsch inom den offentliga sektorn, exempelvis på Tjörn, och undersökningar visar att personalen är mer engagerad och känner större meningsfullhet i sitt arbete i de verksamheter som drivs som intraprenad. Nu vill vi starta upp en försöksverksamhet i Göteborg, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

Fakta: Intraprenaden är en självständig enhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningen. Detta innebär att enheten fortfarande är kommunalt ägd och driven samt att personalen är anställd inom kommunen. Uppdraget till intraprenaden tecknas i en flerårig överenskommelse med syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt.

Ta del av motionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar