8 augusti 2011

Björklund sommartalade i Marstrand

I går sommartalade, Folkpartiet liberalernas partiledare, Jan Björklund traditionsenligt på Marstrand. I ett starkt ideologiskt tal pratade Björklund om händelserna i Norge, behovet av frihet i världen och om prioriteringar inför höstens budgetförhandlingar i regeringen. I fokus stod satsningar på lärare, förbättringar i sjukförsäkringsreformen och en skattereform.

-Det ekonomiska läget i vår omvärld är oroligt och det är möjligt att regeringen i höst måste lägga en stramare budget än vi tidigare tänkt. Då blir det viktigt med tydliga prioriteringar. För Folkpartiets del är det viktigaste kravet inför höstens budget att åstadkomma en lärarreform, som innebär nya karriär- och utvecklingsmöjligheter för lärarkåren, samtidigt som lönenivåerna successivt lyfts.

Läs hela sommartalet.

Fler om sommartalet: GP ledare, GT, SvD, HD, VLT, Sydsvenskan,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar