6 december 2011

FP vill ha ett nystartskvarter för entreprenörer


I en motion till kommunfullmäktige föreslår Axel Darvik (FP) och Helene Odenjung (FP) att Göteborgs stad ska ta fram en plan för att skapa ett nystartskvarter. Tanken är att kvarteret ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och tillväxt i Göteborg.

- För att lyckas skapa nya framgångsrika företag behövs en kombination av bra idéer, kapital och entreprenörer. Entreprenörskap är inte bara en medfödd talang utan kan till stor del utvecklas och tränas upp, genom ett nystartskvarter kan vi skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt, säger Axel Darvik (FP), 1:e vice ordförande i miljö- och klimatnämnden.

I ett nystartskvarter samlokaliseras ett flertal stödjande funktioner som redan finns i Göteborg för att på bästa sätt nå ut till entreprenörer med gemensamma aktiviteter och utbildningar. Genom att minska de fysiska avstånden kan utväxlingen på det som redan görs bli betydligt större. Nystartskvarteret ska etableras i ett område med förhållandevis låga hyror som exempelvis Marieholm.

- Genom att skapa ett nystartskvarter, med låga hyror, kan vi skapa drivkrafter och stödja entreprenörskap – vilket leder till att vi kan ta upp trender tidigt. Göteborg kan bli en stad där nya idéer blir möjliga, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

Läs motionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar