18 augusti 2008

Färdtjänstens framtid kräver politisk samling

Det är dags att ta ett helhetsgrepp för en långsiktigt hållbar färdtjänst till gagn för dem som faktiskt behöver den. Vi bjuder in socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet till en diskussion om färdtjänsten och vår förhoppning är att vi kan finna en gemensam lösning som alla kan ställa sig bakom, skriver Mikael Janson och Olof Ånskog tillsammans med andra företrädare för den borgerliga alliansen i Göteborg på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar