31 juli 2008

Bevärlig byråkrati

Vår globaliserade värld förändras mycket snabbt. Tyvärr går det inte lika fort i Göteborg. Dagens organisation har inte lyckats tillgodose göteborgarna behov av förskoleplatser, boenden till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Den nuvarande organisationen har stora brister när det gäller målstyrning. Det måste vi förbättra. Det skriver idag folkpartisterna Sefan Landberg, Piotr Kiszkiel, Ann-Sofie Lagerstedt, Bo Anderssen, Peter Schuckink Kool, Bengt Pervik på GT debatt. Samtliga är vice ordf i olika SDN i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar