9 juli 2008

Utanförskapet ökar i Göteborg

Senaste upplagan av rapporten Utanförskapets karta visar att segregationens utbredning i Göteborg fortsätter.

- Utvecklingen är oroande och visar att Göran Johanssons integrationspolitik för Göteborg inte fungerar, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar till Utanförskapets karta som presenterades igår.

- Utanförskapets karta visar hur utanförskapet ökat under hela det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Värre är att skillnaderna fortsätter att öka i Göteborg enligt kommunens egen statistik, trots högkonjunktur och en sysselsättningspolitik från alliansregeringen som givit resultat på nationell nivå de sista åren, konstaterar Mikael Janson.

- Vi har sedan tidigare krävt att det införs en Integrationskommission i Göteborg som kan ta ett samlat grepp över hela staden samt budgeterat 100 miljoner för att vända den neråtgående spiralen. Segregationen måste hanteras som den viktiga ödesfråga den är för hela Göteborgssamhället, inte bara en bland alla andra frågor, fortsätter Mikael Jansson (fp).

- Vi skulle verkligen behöva mer av regeringens politik i Göteborg. Av de 92 000 jobb som skapades i Sverige under 2007 gick 41 000 till en person med invandrarbakgrund. Hittills i år har samma grupp svarat för hälften av den totala sysselsättningsökningen jämfört med samma period året innan. Nu krävs det förändring i Göteborg, på allvar, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs rapporten på:
www.folkpartiet.se/utanforskap

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar