16 september 2008

Enhetliga regler väntas för avtalspensioner

Pensioner. Det är glädjande att vi nu efter alla turer sedan jag lade min motion år 2003 får ett enhetligt regelverk om jämkning av kommunala avtalspensioner med andra inkomster, såsom via egna bolag, för stadens före detta chefer och politiker som erhåller sådan pension, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

Arvodesberedning med socialdemokraterna som enda nej-sägare beslöt igår att föreslå kommunstyrelsen att för framtida avtalspensioner för förtroendevalda inarbeta en klausul att Göteborgs stad har rätt att ta del av inkomstdeklarationer med bilagor samt årsbokslut i egen verksamhet. Tidigare har Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen med samma politiska majoritet på Mikael Jansons (fp) initiativ fattat ett likalydande beslut för före detta kommunala chefer.

- Det här är en fråga om etik och moral. Det är viktigt att vi får ett regelverk som är tydligt, öppet och konsekvent. Nu hoppas jag att kommunstyrelsen en gång för alla slår fast förslaget till beslut från arvodesberedningen, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs mer:
SR: Tuffare kontroll av pensioner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar