8 september 2008

Investera i unga i riskzonen!

Socialtjänsten. I en motion till fullmäktige föreslår folkpartisterna Mikael Janson och Helene Odenjung att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram modeller som stöd för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bättre kunna värdera olika lämpliga insatser för unga i riskzonen.

- Det är dags att vända på perspektiven. Vi behöver ta fram metoder och modeller för att inom socialtjänsten bättre kunna bedöma behovet och omfattningen av åtgärder för unga på glid. Istället för att se sociala insatser för barn och unga som en kostnad i nuet, borde det istället i betraktas som en investering i framtiden. Såväl för den enskilda individen som samhället i stort, säger Mikael Janson och Helene Odenjung i kommentar till deras motion.

- Insatserna måste sättas in tidigt och att det ska göras rätt, så att vi på ett tidigt stadium kan stoppa rekryteringen av unga till kriminella gäng. Vi lägger idag stora resurser från samhällets sida när det redan gått snett med våldsbrott, kriminalitet och förstörelse som följd. Der finns goda exempel i andra städer och aktuell forskning som går ut på att hitta modeller som gör att resurserna kan läggas där de gör mest nytta från början. Det är dags för det även i Göteborg, avslutar Mikael Janson och Helene Odenjung.

Motionen kan läsas
här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar