10 september 2008

Göteborg behöver ny älvförbindelse

Infrastruktur. Miljöpartiet och Vänstern yrkade på kommunstyrelsen idag om att Göteborgs Stad inte ska stå kvar vid den avsiktsförklaring som Göran Johansson (s) skrev under gemensamt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Vägverket och Göteborgs Stad. Avsiktsförklaringen innebär att Göteborgs stad ställer sig bakom ett fortsatt arbete med att förverkliga investeringen i Marieholmstunneln. Deras yrkande röstades ner.

- Göteborgs infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under lång tid. Behovet av en ny älvförbindelse är stort men också Västlänken och hamnbanan. Investeringar som både Göteborgarna och Västsveriges näringsliv länge har väntat på, säger kommunalrådet Helene Odenjung (fp) i en kommentar till kommunstyrelsens beslut tidigare idag.

- Göteborg har nu uttalat en viljeinriktning. Vi önskar en älvtunnel och är beredda att titta på en modell att finansiera bygget delvis via avgifter. Mp och v säger nej till en tunnel men ja till avgifter. Deras skräckscenario är att vi får en tunnel men inga avgifter, för mig är det tvärtom, att vi få avgifter men ingen tunnel, avslutar Helene Odenjung (fp).

Läs mer om vad Helene tycker i frågan på hennes blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar