5 maj 2008

Debatt: Dags att hissa EU-flaggan även i Göteborg

Nyligen meddelade miljöpartiets språkrör att de inte längre anser att Sverige ska gå ur EU, då samarbetet numer är klimatvänligt och mindre centraliserat. Även här i Göteborg har motståndet mot samarbetet varit svalt från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna.Sedan Sverige, därmed också Göteborg, blev medlem i unionen har det gått flera år av framgångsrikt samarbete mellan kommunen och EU. Trots detta syns sällan samarbetet fysiskt i staden.Ett tydligt exempel på detta är Europeiska Unionens flagga, som syns överallt i världen, men inte i Sveriges andra stad.Under 2004 motionerade jag i fullmäktige om att kommunen vid lämpliga dagar, exempelvis vid Europadagen 9 maj, skulle flagga vid officiella byggnader som tillhör staden med den blå flaggan med gula stjärnor, det skriver Kristina Bergman Alme, (fp) vice ordförande i Konsumentnämnden och ersättare i fullmäktige på GT debatt idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar