14 maj 2008

Positionspappret för Shanghai har mer att önska

På kommunstyrelsens sammanträde imorgon fattas beslutet om stadens positionspapper för samarbetet mellanShanghai och Göteborg. Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna anser att detfinns mer att önska av dokumentet och vill se en omarbetning av dokumentetinom ett år.

- Det är med viss tillfredsställelse jag kan konstatera att Göteborgs stad efter snart ett decenniums debatt från min sida äntligen har ett positionspapper för utbytet med Shanghai,säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är uppseendeväckande att det har dröjt så länge, från början fanns inte ens några formella beslutom samarbetet som kommit att bli det absolut mest omfattande stadsutbytet för Göteborgs del. Efter det att folkpartiet liberalerna väckte frågan i fullmäktigehar vi börjat få ordning på besluten och processen. Nu när Göran Johansson i slutet av maj ännu en gång åker för att befästa systerstadsavtalet med Shanghai, finns ett dokument som lyfter frågan om demokrati. Göteborg ska vara ett demokratiskt föredöme och det ska vi vara hela vägen, inte minst i våra relationer till den ekonomiskt viktigaste staden i världens största diktatur, fortsätter Mikael Janson.

- Det är dock viktigt att i positionspappret ytterligare skärpa medvetenheten om en aktiv hållning i frågan om mänskliga rättigheter i vårt utbyte med Shanghai, menar Mikael Janson.

- Vi tycker också att det är väl långtgående att dra slutsatsen att Göteborgsregionens export till Kina ökat så mycket mer än övriga Sverige som ett direkt resultat av utbytet med Shanghai. Det är mest ett spel för gallerierna då relevanta jämförelser med motsvarande industriregioner i omvärlden saknas liksom en bedömning av näringslivets utveckling oaktat detta specifika utbyte, säger Mikael Janson.

- Vi är därutöver kritiska till hur kostnaderna för utbytet presenteras. De måste göras tydligare, inte minst med tanke på att detta samarbete ligger i gränslandet för den kommunala kompetensen och det idag bollas med olika siffror i olika sammanhang, avslutar Mikael Janson.

Yrkandet som läggs på kommunstyrelsen imorgon finns att läsa här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/News____70916.aspx

Du kan höra Mikael i en intervju med Sveriges radio här och det uppmärksammas också av Göteborgs-Posten idag (15/5).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar