30 maj 2008

Fler än en behöver få ett instegsjobb!

Den 1 juli 2007 införde regeringen möjligheten för arbetsgivare att anställa människor som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige med en lönesubvention där anställningen kombineras med SFI (svenska för invandrare). Sedan införandet har 45 personer i Göteborg fått ett sådant insteg på arbetsmarknaden, endast en av dem har fått chansen via Göteborgs stad.

- Vi vill att Göteborgs stad upprättar en handlingsplan för hur staden ska kunna anställa nyanlända flyktingar och invandrare via instegsjobben och därför tar vi nu ett sådant initiativ i kommunstyrelsens Personal- och Arbetsmarknadsdelegation. Det är dags att vi som arbetsgivare går i bräschen, för vi behöver en ökad mångfald bland vår personal. Instegsjobben är ett sätt att minska människors utanförskap och samtidigt öka mångfalden i kommunen, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

- Göteborg stad måste börja agera, vi har stora pensionsavgångar som närmar sig allt fortare och ska vi kunna klara välfärden framöver behöver vi få in fler på arbetsmarknaden, inte färre. Vi har ett samhälleligt ansvar som vi måste ta och detta förslag är ett steg på rätt väg. Det är anmärkningsvärt att det hittills inte hänt mer från kommunens sida, som den största och mest tongivande arbetsgivaren i hela regionen, när det nu finns den möjlighet som instegsjobben ger och som ju bara är en vinstaffär för alla, den enskilde, kommunen och hela göteborgssamhället, avslutar Mikael Janson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar