29 maj 2008

Göteborg behöver äldreboenden med språkinriktningar!

Alliansen i Göteborg genom Mikael Janson (fp) och Carina Liljesand (kd) anser att det är dags att införa möjligheten att starta äldreboenden med språkinriktningar. Sedan tidigare har de två tillsammans med Jonas Ransgård (m) fått igenom att kommunen ska öppna för andra servicegivare inom hemtjänsten än kommunen för att kunna erbjuda hemtjänst på fler språk än svenska.

- Hemmet får inte bli ett fängelse för äldre oavsett om individen bor kvar hemma eller på ett äldreboende. Det är rent ut sagt för illa och oacceptabelt hanterat ute i stadsdelsnämnderna när en ensam äldre invandrare inte har någon annan som kan förstå vad man vill, förutom kökspersonal som kan tolka ibland. Denna isolation är oacceptabel, säger Mikael Janson (fp), ersättare i Göteborgs kommunstyrelse.

- Den attityd som framskymtar i bland annat GP:s reportage för någon tid sedan om att inte göra allt som står i vår makt för att hjälpa den som är språkligt isolerad på ett äldreboende är skrämmande. Att en äldre person som tappat det svenska språket får skylla sig själv och efter bästa förmåga lösa problemet själv är skrämmande. Det finns gott om flerspråkig kompetens bland våra medarbetare inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Låt oss nyttja denna resurs. Då kan vi tillmötesgå den enskildes önskemål och behov, avslutar Carina Liljesand (kd), kommunalråd som tillsammans med Mikael Janson motionerat i frågan till fullmäktige.

Motionen kan läsas här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____73009.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar