11 juni 2008

Äntligen ett första steg mot mobila psykiatriteam!

Imorgon på torsdagens fullmäktige kommer Mikael Jansons interpellation om mobil psykiatri i Göteborg upp till debatt. I sitt svar på interpellationen instämmer nu ansvarig i kommunstyrelsen, Dario Espiga (s), i behovet och avser därför att ta ett gemensamt initiativ för inrättandet av mobil jourpsykiatri i samarbete med sjukvården.

- Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att Göteborgs stad nu kommer att ta ett initiativ för att bygga upp mobila psykiatriteam som bland annat kan bistå kommunens och frivilligorganisationernas såväl uppsökande verksamhet som olika boenden för människor med problem såsom övernattningsverksamhet för hemlösa, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är på tiden att något händer. Det är skandalöst att Sveriges andra stad med utbredd hemlöshet samt problematik med psykisk och mental ohälsa, inte har några resurser att skicka ut när socialarbetare och frivilligorganisationer stöter på människor som de inte kan hantera. Det är de människor som befinner sig längst bort från allt men inte för den skull får tillåtas överges av allt och alla. Ett första steg mot något bättre kan vara att i akuta lägen eller svårbedömda fall kunna erbjuda professionellt psykiatriskt stöd ute på fältet, avslutar Mikael Janson.

Mikaels interpellation som behandlas på fullmäktige imorgon kan läsas här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____72170.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar