26 juni 2008

Den här FN-dagen behövs

I dag den 26 juni är det FN:s internationella dag mot missbruk av och olaglig handel med narkotika, och det är ingen tvekan om att dagen behövs. I ett lokalt perspektiv är frågan om alkohol och droger synnerligen viktig. Drogvaneundersökningen som senast genomfördes under 2007 och presenterades i början av detta år visar att färre skolelever dricker alkohol men att fler intensivkonsumerar. Fp:s fullmäktigeledamot Stefan Landberg skriver idag på GT debatt om missbruk och narkotika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar