18 juni 2008

Städa bort bärshuset!

På dagens kommunstyrelse begär stadskansliet att få utökat förordnande för vakterna i receptionen och Börshuset för att kunna agera mot den som dricker alkoholhaltig dryck eller skräpar ned eller uträttar sina behov på och vid trappan till Börshuset. Förslaget har sin upprinnelse i ett yrkande i kommunstyrelsen tidigare i år.

- Som initiativtagare till att kommunstyrelsen beslutade uppdra åt stadskansliet att återkomma med förslag om åtgärder för att återerövra Börshusets trappa ut mot Gustaf Adolfs Torg, Börsens och stadens paradentré, till alla göteborgare och besökare, är det förstås bra att det nu görs något, säger Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är sorgligt hur smuts, skräp, urindoft och allmän stökighet tillåtits ta överhanden sommar efter sommar, och det är ju en trist bild vi ger besökare i vårt offentliga finrum. Det är därför bättre att åtminstone försöka göra något än inget alls. Nu väntar vi också bara på den ordentliga upprustning av trappan som behövs och är tänkt att göras, avslutar Mikael Janson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar