24 juni 2008

Gamla måste få service på sitt modersmål

Det finns all anledning att ta frågan om framtidens äldreboenden på allvar. Hemmet får inte bli ett fängelse för den äldre. Därför behövs det en handlingsplan för framtidens äldreboenden i Göteborg. Av de remissvar som föranleddes av en fp-motion i kommunfullmäktige, "Dags för nya tag om äldres boende", framgick särskilt tydligt oron för att inte kunna erbjuda boenden för olika grupper med särskilda behov. Det framkommer också i stadskansliets underlag inför 2009 års budget. Det skriver idag Mikael Janson (fp) ersättare i Göteborgs kommunstyrelse tillsammans med kommunalråden Jonas Ransgård (m) och Carina Liljesand (kd) på GT debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar