10 juni 2008

Inrätta en integrationskommission för Göteborg!

- Göteborg är en delad stad. En stad där det finns de som är med och de som inte är med. Bilden av det go’a glada Göteborg har fått en allt mer illavarslande sorgkant runt sig. Trots högkonjunkturen visar nu även stadskansliets senaste sociala sammanställning som redovisas på dagens kommunstyrelse det vi i folkpartiet pekat på; skillnaderna ökar i Göteborg och det är de mest utsatta områdena, grupperna och stadsdelarna som inte hänger med, säger Mikael Janson (fp), ersättare kommunstyrelse.

Frågan är för stor för att enskilda stadsdelsnämnder eller bostadsbolag kan lösa den. Det var därför folkpartiet liberalerna en gång ville att kommunstyrelsen skulle ta fram en samlad offensiv integrationsstrategi för staden. Nu finns ett förslag i
vår budget för 2009 om att inrätta en politisk ledningsgrupp, en kommission för integrationsfrågorna, direkt under fullmäktige.

- Det är nödvändigt att ta till extraordinära åtgärder och sätta Göteborgs viktigaste ödesfråga högst på den politiska dagordningen. Det är idag märkligt tyst från kommunledningen. En sådan kommission vore en innovation som i sig skickar en tydlig signal, menar Mikael Janson.

- Om detta och mycket annat kommer vi att diskutera på det möte vi i folkpartiet bjudit in invandrarföreningar från hela Göteborg till imorgon kväll, dagen före 6 juni. Det är ett första rundabordssamtal om dessa viktiga frågor och hur vi tillsammans nu går vidare för att verkligen åstadkomma förändring, ett möte öppet för alla. Det finns också en symbolik i att det ligger dagen före nationaldagen, för hur välkomnande är vi i dagens Sverige egentligen?, avslutar Mikael Janson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar