25 juni 2008

Avvecklingen av äldreboenden i Göteborg fortsätter!

Idag presenterade Socialstyrelsen statistik över äldreomsorgens utveckling i Sverige. I Göteborg har antalet äldre som bor på särskilt boende minskat från 4872 till 4624 mellan oktober 2006 och oktober 2007. Folkpartiet liberalerna kräver nu förändring.

- Nu får det vara nog. Gång efter gång har vi debatter om att det ska bli enklare för äldre att få rätt till ett anpassat boende. Jag har själv varit den som sett till att stoppa förslaget om att göra det ännu svårare för de äldre att få ett särskilt boende. Nu är vi istället över alla partigränser överens om att det tvärtom ska bli lättare. I ord. I verkligheten fortsätter däremot socialdemokraterna in i återvändsgränden, uttalar Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Den styrande minoriteten säger sig vilja planera för ökade behov ute i stadsdelarna. Men i verkligheten ser vi inget av det. Tvärtom fortsätter man att lägga ned boendeplatser. Det kan ju i alla fall inte vara rätt väg för att få ord och handling att hänga ihop. Närmare 250 permanentboenden har försvunnit bara det senaste året i Göteborg enligt de siffror som nu redovisas, säger Mikael Janson (fp) med anledning av Socialstyrelsens statistik.

- För den styrande minoriteten i Göteborg är det hög tid att gå från ord till handlingen. Dagens politik håller inte. Våra äldre i Göteborg behöver få olika typer av boenden som kan attrahera olika grupper av äldre utifrån deras egna behov. Dagens äldreboenden liknar allt mer de gamla sjukhemmen. Situationen börjar bli allt mer alarmerande. Det är dags att ta ett samlat grepp för en utbyggnad av fler olika typer av äldreboende eftersom detta inte är något som de enskilda stadsdelsnämnderna mäktar med att lösa, avslutar Mikael Janson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar