27 juni 2008

Pinsam hantering av kulturhuvudstadsansökan!

Igår rekommenderade Göteborg & Co kommunstyrelsen att inte kandidera till Europeisk Kulturhuvudstad 2014. De har utifrån den tid och de resurser som nu står till deras förfogande dragit slutsatsen att förutsättningarna inte är de bästa. Frågan väcktes redan 2005.

- Socialdemokraterna har sumpat Göteborgs chans att bli nominerad, kommenterar Helene Odenjung.

- Göran Johansson lade i slutskedet en våt filt över frågan i 8 månader (!), det är klart att man tappar tid att hinna förbereda en ansökan då. Andra kandidatstäder har lobbat i över ett år redan, säger en besviken Helene Odenjung (fp).

- Annat får kosta vad som helst men här är Göran Johansson själv så ointresserad att han medvetet saboterat chanserna. Kostnadsargumentet är ett rent svepskäl, det har varit känt hela tiden och hindrar inte i andra sammanhang som exempelvis Ullevi. Kan det vara osäkerheten om vi ska få det? Nej, det är inte heller hållbart, ett halvt löfte om en SM-final i bandy någon gång framöver gör att Göran är beredd att bygga en tillfällig bandybana på Heden för 17,5 miljon. Kulturfrågorna är inte högprioriterade hos Göran Johansson eller också kommer väl initiativet från fel håll, funderar Helene Odenjung.

- Det är pinsamt att Göran Johansson segat ut på detta i 2,5 år, men han vill väl absolut inte riskera att behöva tacka en alliansregering för att ha gett Göteborg Kulturhuvudstadsåret 2014. Göteborg hade en jättechans - den har Göran Johansson sumpat, avslutar Helene Odenjung.

Historien om kulturhuvudstadsåret 2014
I oktober 2005 lägger fp,m och kd ett yrkande i kommunstyrelsen med initiativet att Göteborgs stad ska ansöka om att bli kulturhuvudstad. Frågan bordläggs och på kommunstyrelsens sammanträde i november samma år beslutar majoriteten att ge Göteborg & Co ansvaret att utreda frågan. Läs yrkandet
här (doc).

Helene Odenjung skriver tillsammans med Cecilia Malmström och Cecilia Wigström på GP debatt om att Göteborg borde bli huvudstaden för kuktur. Läs
här.

I början av maj 2007 lämnar Göteborg & Co sin rapport till kommunstyrelsen, där Claes Bjerkne och Leif Nilsson från Göteborg & Co samt Kenneth Johansson från kulturförvaltningen lämnar en information om förutsättningarna för Göteborg beträffande kulturhuvudstadsåret 2014. Deras förslag är introducera allemansrätten på kulturområdet och lyfter fram olika fördelar varför Göteborg kan borde bli kulturhuvudstadsår. Om kommunledningen fattar beslut under våren kan arbetet med ansökan starta. Läs rapporten
här (pdf).

I slutet av maj bordlägger Göran Johansson skrivelsen från Göteborg & Co tills vidare. Efter 8 månader efterlyser Helene Odenjung och Axel Darvik på GP debatt vad som egentligen händer i frågan och varför ärendet fortfarande är bordlagt. Läs artikeln
här.

I februari 2008 beslutar kommunstyrelsen att ge Göteborg och Co att i samverkan med Göteborgs Stads kulturförvaltning arbeta fram ett förslag till kandidatur till europeisk kulturhuvudstad år 2014 för Göteborg. Alla partier förutom mp i kommunstyrelsen röstar för. Läs yrkandet
här (doc).

Den 26 juni översänder Göteborg & Co en hemställan att Göteborgs stad inte ska kandidera eftersom förutsättningarna inte är de bästa och att kommunstyrelsen ska godkänna detta. Läs hemställan
här (pdf).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar