18 juni 2008

Återinför syskonförturen för alla!

Alliansen vill återinföra syskonförturen i hela Göteborgs stad. s, mp vill med stöd av v göra en halvmesyr och införa förturen i de stadsdelar som inte har kö för tillfället.

- Det är pinsamt att de rödgröna partierna bara vill införa syskonförturen i de stadsdelar som för tillfället inte har någon kö till förskolan. Vad betyder "full behovstäckning" för socialdemokraterna? För bara 2 dagar sedan beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2009 och barnomsorgslagen har krävt detta i 14 år. Alliansen vill att syskonförturen ska gälla i alla stadsdelar för alla syskon. Nu blir det bara en halvmesyr som dessutom kommer att strida mot likabehandlingsprincipen. I Göteborg ska tydligen inte alla med, säger Helene Odenjung (fp) kommunalråd med anledning av att kommunstyrelsen idag fattar beslut i frågan.

- Förskolan är verkligen ett sorgebarn för Socialdemokraterna, oavsett vad de gör blir det fel. Med otydliga regler som "löpande under året när det är möjligt" och dessutom kräva att föräldrar ska köa till alla förskolor i stadsdelen för att räknas så blir det väldigt ovisst vad som gäller. De som drabbas är föräldrar och barn - och faktiskt också personalen som måste försöka förklara luddiga regler. Göteborg fortsätter att bryta mot lagen, därför är det med stor glädje att regeringen nu inför skadestånd till de som drabba(s) av köerna, avslutar Helene Odenjung.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar