9 oktober 2008

Wigström (fp): Lägg Yrkeshögskolan i Göteborg

Ny myndighet. Göteborg har goda kommunikationer och en stark industriell tradition. Det gör oss lämpliga som ort för den nya Yrkeshögskolan. Dessutom ligger Göteborgs universitet långt framme vad gäller forskning kring yrkesutbildning. Det säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp), med anledning av att hon har väckt en motion om att placera den nya statliga myndigheten Yrkeshögskolan i Göteborg.

- Göteborg har endast sex myndigheter. Detta ska jämföras med de hundratals som finns i Stockholm. Att placera Yrkeshögskolan här skulle vara ett första steg för att stoppa massflykten av samhällsvetare från Göteborg, säger Cecilia Wigström.

Fakta:
Den nya myndigheten Yrkeshögskolan ska från 2009 besluta om och kvalitetssäkra yrkesutbildningen i hela Sverige. Myndigheten får 55 anställda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar