9 oktober 2008

Janson (fp): Ny strategi för nystarts- och instegsjobb i Göteborg

Arbete. På onsdagens Personal- och Arbetsmarknadsdelegation redovisade stadskansliet en modell för att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända flyktingar i arbete efter ett initiativ från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

- Det är bra att Göteborg nu aktivt och strategiskt arbetar kring de statligt subventionerade nystarts- och instegsjobben för att underlätta att fler kommer i arbete. Detta är verkligen en vinstsituation för alla, den enskilde som ges chansen till ett riktigt jobb och kommunen som behöver nya medarbetare, säger Mikael Janson, ersättare (fp) i kommunstyrelsen och initiativtagare till förslaget.

- Det är viktigt att vi är ett föredöme för andra arbetsgivare och visar värdet av den mångfald och kompetens Göteborgs invånare har. Hittills har exempelvis endast sex nyanlända invandrare fått ett instegsjobb i kommunen och det finns långt fler som borde kunna få en sådan chans – därför är det glädjande att det arbetet nu tas på allvar i Göteborgs Stad, avslutar Mikael Janson (fp).

Stadskansliets planerade insatser är bland annat följande:
Att tillsammans med vuxenutbildningsförvaltningen och deras utbildningsanordnare lansera stöden till arbetsgivaren i samband med uppföljning och utvärdering av Sfi praktik.

Att i samband med övrig praktik i staden utvärdera om hur stöden kan vara en ingång till arbete i samband med kortare anställningar (visstidsanställningar). Stöden skall arbetas in i stadens praktikprocess.

Riktade insatser mot Individ och familjeomsorgen som arbetar mycket med praktik som syftar till att få ut personer med försörjningsstöd i arbete

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar