8 oktober 2008

Flyborg: Tillåt aktiv dödshjälp i Sverige

Dödshjälp. Det är dags att på allvar ta tag i frågan om aktiv dödshjälp i Sverige. Vi vet att det redan i dag förekommer dödshjälp, men det sker i det fördolda. Vi måste erkänna människors rätt att själva välja om de vill avsluta sina liv och staten spelar en viktig roll i att se till att detta kan ske på ett tryggt och humant sätt. Den respekten för livet tycker jag att vi måste ha i vårt samhälle.
Det säger Eva Flyborg (fp), riksdagsledamot från Göteborg, med anledning av att hon i dag måndag har väckt en motion om behovet av att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen i syfte att legalisera aktiv dödshjälp.

– Staten bör inte lägga någon värdering i de val som individerna gör utan utgå från att de bäst vet hur de vill leva sina liv. Respekten för livet omfattar också döden. Staten ska värna individens fria val och bör därför respektera även en sådan vilja. Det här är en viktig fråga för människor i svåra livssituationer. Obotligt sjuka ska inte, mot sin egen önskan, behöva tillbringa sina sista år i ett outhärdligt lidande.

– I Sverige verkar de flesta instanser som politiska partier, läkarorganisationer och myndigheter vara mot en legalisering. Men enligt en undersökning som Synovate Temo nyligen genomförde anser endast elva procent av svenska folket att aktiv dödshjälp bör vara helt förbjudet. Jag föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som kan se över hur en human, rättssäker och värdig process skulle kunna utformas, avslutar Eva Flyborg.

Hennes motion kan läsas här. Du kan även läsa mer om hennes motion i GT här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar