12 oktober 2008

Debatt: Vi behöver en ny industripolitik

Volvokrisen. Vi i Västsverige är i dag extremt beroende av bilindustrin. Det är både en styrka och en svaghet.En styrka därför att vårt säkerhetskunnande har lett till att all säkerhetsforskning inom till exempel Fordkoncernen har förlagts till Volvo i Göteborg. Det har också lett till många och kvalificerade jobb i många år. Det skriver Eva Flyborg riksdagsledamot (fp) från Göteborg som menar att det behövs en ny industripolitik i Göteborg på GT debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar