29 oktober 2008

Janson (fp): Fortsatta förändring i inkomstsamordningen behövs!

- Är ni beredda att medverka till ytterligare förändrade regler för inkomstsamordning?
Den frågan ställer Mikael Janson, ersättare (fp) i Göteborgs kommunstyrelse och initiativtagare i frågan till övriga partieter, med anledning av att kommunstyrelsen idag beslutade att införa en klausul om möjligheter för kommunen att ta del av andra inkomster än lön för före detta förtroendevalda som får avtalspension. Tidigare har Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen fattat ett likalydande beslut avseende avtalspensionerna för före detta kommunala chefer.

- Det är glädjande att en bred majoritet i kommunstyrelsen nu tagit ställning. Avsikten med förändringen är att kunna inbegripa även inkomster via exempelvis ett eget bolag som idag helt kan undandras den inkomstsamordning som sker för övriga inkomster såsom lön. Det är inte formen på en inkomst som ska avgöra om pensionen samordnas eller inte, utan att man har en inkomst och att avtalspensionen inte ska bli en dubbel inkomstkälla för den enskilde, säger Mikael Janson (fp) med anledning av beslutet.

- Det är fullständigt obegripligt hur socialdemokraterna som enda parti kan landa så fel och vara emot det. Vi kan inte fånga allt och hindra alla luckor som kan utnyttjas, men vi kan i alla fall försöka. Det är bra att vi nu kommit så här långt. Jag ville dock mer och det räcker inte med bara en möjlighet att få ta del av andra inkomster än lön, även om det är långt mycket bättre än inget. Det jag egentligen ville var att ändra själva regelverket så att sådana inkomster verkligen ska samordnas fullt ut. Jag har väckt den frågan tidigare och jag väcker den nu igen: Är ni andra också med på det? Jag ser fram emot svaret och att kunna lägga en sådan motion i fullmäktige, avslutar Mikael Janson (fp).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar