14 oktober 2008

Skrota dagens planer för framtidens äldreboenden!

Äldre. På kommunstyrelsens möte i morgon kommer verksamhetsinriktningen för Senior Göteborg upp för beslut. Allianspartierna lägger med anledning av det ett förslag om att ta tag i ett antal frågor som behöver lösas för en bättre äldreomsorg i Göteborg.

- Det är orimligt att det läggs ner äldreboendeplatser runtom i stadsdelarna samtidigt som köerna ökar. Dessutom finns det beslut om att det ska bli lättare att få en plats på ett äldreboende, säger Mikael Janson (fp), Jonas Ransgård (m) och Carina Liljesand (kd).

- Därför behövs en central samordning för att få till en förändring så att det verkligen blir lättare att få ett anpassat boende där den enskildes vilja respekteras. Inte minst är detta viktigt för grupper med särskilda behov såsom olika språkgrupper, fortsätter Janson (fp), Ransgård (m) och Liljesand (kd).

- Det måste också fram en ny syn på utformningen av framtidens äldreboenden. Därför måste dagens begränsande ramprogram skrotas så att det inte bara fortsätter byggas något som mest kan liknas vid sjukhemsinstitutioner. Det är på tiden att "Askimsmodellen etableras i hela kommunen. Det är inte Askim som ska tvingas backa tillbaka, som nu är risken, utan alla övriga stadsdelar som ska tvingas ta steg framåt för att åstadkomma en förbättring, avslutar Janson (fp), Ransgård (m) och Liljesand (kd).

Förslaget kan läsas här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar