25 augusti 2009

Politiker låter tjänstemän bestämma


Göteborg har som bekant 21 stadsdelsnämnder. Dessa förbrukar omkring 75 procent av kommunens skatteintäkter. Det viktigaste politiska beslutet som fattas i stadsdelsnämnden är budgeten för nästa år. Majoriteten Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inför nämndens möte presenterat riktlinjerna. Men dokumentet är tunt. 18 meningar har S och MP lyckats skriva ner. Det ska alltså räcka som instruktion till en förvaltning som tilldelas nästan 900 miljoner kronor av våra skattemedel och som har ansvaret för skola, äldreomsorg, barnomsorg, socialstöd, nykterhetsvård, kultur med mera för 34000 invånare. Pengarna räcker inte till allt och det är en politisk skyldighet att göra prioriteringarna. Om Socialdemokraternas och Miljöpartiets stympade inriktningsmål antas av nämnden så blir det i praktiken tjänstemännen som styr hela verksamheten. Det skriver
Lennart DuellGT debatt idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar