7 maj 2010

Hoppingivande svar om palliativa team och mobilt psykteam för hemlösa!

- Jag fick två klara och tydliga politiska besked av Marina Johansson (S) på gårdagens kommunfullmäktige. Beskeden om palliativa team och mobilt psykteam glädjer mig mycket efter många års debatt, diskussion och igångsatta processer som sedan avstannat och gått i baklås, säger Mikael Janson, ersättare (FP) Göteborgs kommunstyrelse, i en kommentar.

- Det är med tillförsikt jag ser fram emot att Göteborg nu får ett mobilt psykteam. Teamen kan bidra i arbetet med att nå hemlösa med psykisk sjukdom som fältare, boenden och frivilligverksamhet inte klarar av att hantera. Det rör sig om människor som ofta inte vill ha med samhället att göra, men som vi inte aldrig får ge upp hoppet om. Vi måste alltid erbjuda hjälp och en väg tillbaka. Det är den bricka som saknas i arbetet för de hemlösa. Det är skamligt att det saknats och det har vi haft många debatter om. Nu finns en bred samsyn, fortsätter Mikael Janson (FP).


- Lika bra känns det att det ska etableras palliativa team för att ta hand om döende i hemmet. Den omsorg som döende och anhöriga får ska inte vara beroende och styras av vilken stadsdel man råkar bo i. Det krävs team med tillräcklig och olika kompetens som med kontinuitet under dygnets alla timmar kan gå in och ge den vård och omsorg döende medmänniskor har rätt till, säger Mikael Janson (FP).

- Det känns bra att ha kunnat ro det så långt, att det nu - till slut och efter alldeles för många grundstötningar är på väg i hamn. Jag litar på att sjukvården, så som sagts, tar sin del för att lösa den samverkan som krävs för att få till dessa olika team, avslutar Mikael Janson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar