18 juli 2012

Tänkt nytt i Norra Masthugget

Norra Masthugget kommer när det byggs nya bostäder att bli en mycket attraktiv stadsdel vilket medför höga priser och hyror. Risken är att stadsdelen därmed blir otillgänglig för många. Vi föreslår följande punkter: ta fram en strategi för billiga bostäder, förtäta staden smart och ta tillvara de kvaliteter som finns samt få till en bra lösning av situationen med Oscarsleden, skriver Kjell Björkqvist (FP) och Charlotte Holm (FP) i byggnadsnämnden på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar