9 augusti 2012

Rätta till systemfelet i äldreomsorgen

Hemtjänsten i Göteborg tvingas ställa in insatser och utföra servicen på kortare tid än vad som egentligen krävs. Ett systemfel som måste rättas till, skriver Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag. Det med anledning av Ann Catrines interpellation om sparkraven inom hemtjänsten i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar