7 augusti 2012

Debatt om sparkraven inom hemtjänsten

I en interpellation till kommunfullmäktige väcker Ann Catrine Fogelgren (FP) frågan om vilka konsekvenser det blir av de nedskärningar som drabbar omsorgen av äldre i Göteborg.

– Det är inte acceptabelt att hemtjänstbesök ställs in för att det ska sparas pengar i stadsdelarna. Det är varken mänskligt eller förenligt med socialtjänstlagen. Det finns uppenbarligen systemfel som måste rättas till, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar