4 juni 2012

FP prioriterar skolan

Helene Odenjung, kommunalråd och gruppledare
I dag har kommunalrådet Helene Odenjung presenterat folkpartiet liberalernas budgetförslag, Det liberala alternativet, för Göteborgs stad 2013.

- Kunskapsresultaten fortsätter att försämras i Göteborg och likvärdigheten varierar både inom och mellan stadsdelar. Vi vill se en nystart för skolan och föreslår att ansvaret för grundskolan lyfts från stadsdelarna, säger Helene Odenjung (FP), i en kommentar till budgetförslaget.

- Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Genom fler karriärvägar och högre lön kan vi höja yrkets attraktionskraft. Därför genomför vi en riktad lärarlönesatsning på 30 Mkr. Fler måste välja att utbilda sig till lärare och vi måste bli bättre på att ta hand om de lärare vi redan har, fortsätter Helene Odenjung (FP).

Folkpartiet avsätter 50 Mkr för en särskild förskole- och grundskolesatsning för tidigare insatser och fokus på kunskap. Samtidigt återinrättas den Specialpedagogiska utredningsenheten för att garantera att elever i behov av extra stöd får de utredningar som krävs. Staden ansöker om spetsutbildningar, i matematik och språk, för att stimulera och utmana alla elever.

- Vi sätter fart på byggandet av nya bostäder och det ska planeras för minst 4 500 nya bostäder under 2013. Minskad byråkrati, ökad konkurrens och förtätning av staden är en förutsättning för fortsatt tillväxt, fortsätter Helene Odenjung (FP).

Lagen om valfrihet införs, samtidigt som en äldreombudsman och äldreinspektörer inrättas för att stärka äldres rättigheter och frihet att välja utförare. En särskild satsning på boendeutveckling på 20 Mkr inklusive korttidsboende genomförs. Volontärsverksamhet och kultur för äldre uppmuntras för att skapa guldkant. Folkpartiet vill även utreda ett införande av en äldrenämnd.

- Vi föreslår en rad reformer för att ge göteborgarna valfrihet och bättre valuta för skatten. Vi öronmärker resurserna för förskolan, grundskolan och till omsorgen av äldre. Det innebär en helt ny färdriktning för Göteborg, där vi lämnar över makten till göteborgarna att bestämma själva, det är den liberala skillnaden och alternativet, avslutar Helene Odenjung (FP).

Läs mer om Folkpartiets förslag till budget på FP:s hemsida eller på Helenes blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar